ĐÊM Ở NGHĨA TRANG KON TUM

ĐÊM Ở NGHĨA TRANG KON TUM
Nguyễn Trọng Luân
(Kính tặng hương hồn những liệt sĩ Sư đoàn 10 - Đoàn Đak to anh hùng )


Dưới chân là thành phố
nhoang nhoáng đèn đêm
Chúng tôi đốt bó nhang thơm rừng rực nghĩa trang
Một sư đoàn trên đồi cao
mấy chục năm không ngủ
Phía Dakpla ngàn ngạt gió
Mùa khô nghẹt mũi bụi ba zan
Xương thịt đồng đội tôi nhuộm đỏ
màu đất kon Tum
Uống với nhau li rượu ngô đồng đội ơi
Uống và nhắm bằng cà đắng
Phía tây Pô cô vẫn còn rẫy nương lốm đốm mùa cà
Phía Ngọc rinh rua vẫn còn nhiều búng báng
Nụ cười bạn tôi xa tít những chiều mưa
Đêm nay vào nghĩa trang kon tum
Mang cả những đêm Đắc tô , Tân cảnh
Mang cả những đêm Sa thầy , Võ định
Màu cỏ đồi Sác li leo lét sắc hoa quì
Về với bạn tôi mười ngàn trái tim
Ngủ đi , ngủ đi bạn của tôi
chẳng còn lo Qui nin còn hay hết
Chẳng phải lo võng tăng nhàu rách
Nghĩa trang mười ngàn quân lặng lẽ
Chỉ có những dòng sông Tây nguyên không ngủ
mãi gọi tên các anh