SÔNG PÔ KÔ

TÂY NGUYÊN - NHỮNG ĐỊA DANH KHÔNG THỂ NÀO QUÊN
SÔNG PÔ KÔ
Nguyễn Đình Thi
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước , những người lính Tây Nguyên không ai có thể quên một con sông xinh đẹp vào bậc nhất Tây Nguyên và luôn gắn bó với những người lính Tây Nguyên , đó là sông PÔ KÔ .
Sông Pô Kô là một con sông ở phía tây tỉnh Kon Tum . Sông dài khoảng 320km , bắt nguồn từ dãy Ngọc Linh vùng núi ở huyện Đắk Glei, chảy theo hướng Bắc - Nam qua huyện Ngọc Hồi, đổi hướng Tây Bắc - Đông Nam qua huyện Đắk Tô, đổi hướng Bắc - Nam làm thành ranh giới tự nhiên giữa Đắk Tô với Đắk Hà, giữa Sa Thầy với Đắk Hà, giữa Sa Thầy với thành phố Kon Tum rồi hợp lưu với sông Đak Bla gọi là sông Sê San . Rồi từ đó đổ sang Cam Phu Chia vào sông Mê Kông.
Do địa hình dòng chảy là vùng rừng núi nên sông có nhiều mỏm đá nên có nhiều ghềnh , thác . Có những con thác rất đẹp như thác Y A LY . Lòng sông không rộng lắm . Vào mùa mưa nước sông PÔ KÔ đục ngầu , cuồn cuộn chảy . Vào mùa khô , sông trong xanh có vẻ hiền hoà hơn . 2 bên bờ sông quanh năm cây xanh ngắt rủ xuống dòng sông trông thật đẹp . Trong những năm chiến tranh ta thường tổ chức đưa bộ đội và hàng hoá qua con sông này do vậy con sông này cũng là trọng điểm đánh phá ác liệt của địch . Sông PÔ KÔ đã đi vào sử sách và thơ ca như bản anh hùng ca của Tây Nguyên kiên cường , bất khuất . Giờ ở xa PÔ KÔ mỗi lần nhắc đến sông PÔ KÔ những người lính Tây Nguyên ai cũng thấy nao nao một nỗi nhớ.
Hình ảnh: Sông Pô Kô Tây Nguyên