VIDEO: ĐỒNG ĐỘI ƠI!

Những ngày vừa qua, rất nhiều bạn đọc trên Fb đã dõi theo chuyến đi tìm mộ Liệt Sỹ do thiếu tướng Lộ Khắc Tâm - Nguyên Cục phó Cục tác chiến - Bộ Tổng tham mưu, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 337 - Quân khu 1, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 25 đánh cắt đường 21 và đánh Lữ Dù 3 trong Chiến dịch Tây Nguyên và đồng chí Hồ Đại Đồng - Thành viên Ban Liên lạc tìm đồng đội Trung đoàn 209 - Sư đoàn 312 "Lính mũ sắt Hà Nội" chỉ huy.
Để góp thêm một điểm nhấn trong ấn tượng cảm xúc của bạn đọc khi xem những hình ảnh ghi lại chuyến đi đầy gian nan vất vả nhưng mang nặng ân tình đồng đội của đoàn, Trang Lính Tây Nguyên trân trọng giới thiệu video tư liệu: ĐỒNG ĐỘI ƠI! do Phúc Ngọc và Nguyễn Trung Du thực hiện

https://www.youtube.com/watch?v=S5evvcEXfPA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DS5evvcEXfPA&h=ATOHV6wAhqrQofwc38h86EArKQ7MLpfUfkBQnR2h41dxMXXvGgjKhPSXaVFPGnYO6VvpGKK895L6jPF5ivdevqLe4mu52oOJsULAlaSSo590obAnLYIFwnR5-uQN4_8inBBUz6S19kcd70N2agdI9b49Jul9RHfkElmlJs3Y0aaHd9hc5erPHPzIBYb-6Y-c7U4gILcDqgWsuuOycGqeNOtwwnXbj9JwdI0KNmaRtM_G8tYfdkovCIfWvNyRHapb9703A6wSyJbCsofcDpFTVt-v3F-_gijP