PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI - ĐẠI TƯỚNG ĐỖ BÁ TỴ TIẾP ĐOÀN TƯỚNG LĨNH VÀ CỰU CHIẾN BINH SƯ ĐOÀN 10


Sư đoàn 10 là một Sư đoàn chủ lực thiện chiến của Quân đội nhân dân Việt Nam . Sư đoàn đã lập rất nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta và trong cuộc đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xa Ri của nhân dân Căm Phu Chia . 2 lần được Nhà nước tuyên dương Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân . Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Sư đoàn 10 , chiều 13/9/2017 , Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân do bận công việc điều hành họp Thường vụ Quốc Hội không tiếp đoàn được đã ủy quyền cho Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam , Nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp đoàn Tướng lĩnh và Cựu chiến binh Sư đoàn 10 . Đây là một vinh dự đặc biệt đối với Sư đoàn 10 , đây cũng là sự ghi nhận của Đảng , Nhà nước và Quốc Hội đối với sự hy sinh , cống hiến của Sư đoàn trong suốt những năm qua . Phó Chủ tịch Quốc hội mong Sư đoàn 10 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của một Sư đoàn Anh hùng , hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng , Nhà nước , Quân đội giao cho.
Dưới đây là hình ảnh buổi gặp mặt của Phó Chủ tịch Quốc Hội - Đỗ Bá Tỵ với đoàn Tướng lĩnh và Cựu chiến binh Sư đoàn 10 .Bài và ảnh: Nguyễn Đình Thi