HỌP THƯỜNG TRỰC BAN LIÊN LẠC BẠN CHIẾN ĐẤU MẶT TRẬN TÂY NGUYÊN - B3 - QUÂN ĐOÀN 3Sáng nay 26/9/2017 , Thường trực Ban liên lạc Bạn chiến đấu Mặt trận Tây Nguyên - B3 - Quân đoàn 3 đã họp . Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú - Trưởng Ban liên lạc đã chủ trì buổi họp . Buổi họp đã bàn một số nội dung như sau :

 1 : Thảo luận , hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên - B3 - Quân đoàn 3 .

 2 : Bàn về việc gặp mặt các Lãnh đạo , Tướng lĩnh Mặt trận Tây Nguyên , Quân đoàn 3 và các doanh nhân Quân đoàn 3 nhân kỷ niệm 43 năm ngày thành Quân đoàn 3 ( 26/3/1975 - 26/3/2018 )

 3 : Thảo luận , hoàn thiện hồ sơ đề nghị Nhà nước tuyên dương danh hiệu ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN cho đồng chí Nguyễn Mạnh Quân - Phó Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên .    

  4 : Phối hợp với Quân đoàn 3 và gia đình 2 đồng chí Thượng tướng Hòang Minh Thảo và Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp làm hồ sơ đề nghị tuyên dương ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN cho thượng tướng Hoàng Minh Thảo và Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp . Đây là những tướng lĩnh tài giỏi của Mặt trận Tây Nguyên .

  Tin : Nguyễn Đình Thi