NHỚ THƯỢNG TƯỚNG HOÀNG MINH THẢO (25 tháng 10 năm 1921 - 8 tháng 9 năm 2008) Hoàng minh Thảo _Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Là một vị tướng trận mạc, ông cũng đồng thời được biết đến là một nhà lý luận quân sự hàng đầu của Việt Nam.
Từ tháng 11 năm 1966, ông được điều vào Nam giữ chức Phó tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên. Chính qua trận đụng độ giữa Quân giải phóng Miền Nam và quân Mỹ tại Iađrăng mà ông đã ghi nhận lại được những nguyên tắc quan trọng giúp Quân giải phóng Miền Nam giành được một số lợi thế khi giao chiến với một đối phương có ưu thế tuyệt đối về hỏa lực và cơ động.

Năm 1968, ông là Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên. Tháng 8 năm 1974, ông giữ chức Phó tư lệnh Quân khu V; tháng 3 năm 1975, là Tư lệnh Chiến dịch giải phóng Tây Nguyên.

HÌNH ẢNH THƯỢNG TƯỚNG HOÀNG MINH THẢO TẠI -B3-TÂY NGUYÊN