GẶP MẶT BAN LIÊN LẠC BAN LIÊN LẠC SƯ ĐOÀN 31

      Ngày 11/7/2015 Gặp mặt kỷ niệm 41 năm thành lập sư đoàn 31 tại Hà Nội. Đến dự có đ/c Nguyễn Vĩnh Phú trưởng ban liên lạc, đ/c Đặng Công Toàn phó trưởng ban và các đ/c trong ban liên lạc các quận, huyện tại Hà Nội.      BLL họp bàn nhiều nội dung quan trọng, trong đó: Kiểm điểm công tác năm 2015, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2016 chuẩn bị kỷ niệm 42 năm ngày thành lập sư đoàn 31. Thông qua bản dự thảo Quy chế hoạt động, củng cố lại công tác tổ chức các BLL cấp quận Huyện.
      Từ nay đến tháng 12 năm 2015 tổ chức gặp mặt CCB sư đoàn 31 các quận huyện, thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sỹ là cán bộ chiến sỹ thuộc sư đoàn đã anh dũng sy sinh tại các chiến trường Tây Nam và biên giới phía Bắc.    


HÌNH ẢNH, VIDEO  BUỔI GẶP MẶT
BAN LIÊN LẠC SƯ ĐOÀN 31

DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG