AI LÀ NGƯỜI ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC MỘT LỰC LƯỢNG THỌC SÂU MẠNH , ĐÁNH THẲNG VÀO TRUNG TÂM CHỈ HUY ĐẦU NÃO CỦA ĐỊCH Ở THỊ XÃ BUÔN MA THUỘT NGÀY 10 VÀ 11/3/75 ?

NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ CHIẾN DỊCH TÂY NGUYÊN ( tiếp theo các số trước)

AI LÀ NGƯỜI ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC MỘT LỰC LƯỢNG THỌC SÂU MẠNH , ĐÁNH THẲNG VÀO TRUNG TÂM CHỈ HUY ĐẦU NÃO CỦA ĐỊCH Ở THỊ XÃ BUÔN MA THUỘT NGÀY 10 VÀ 11/3/75 ?

Nguyễn Đình Thi ( Ghi theo lời kể của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước )

Liên quan tới việc Tiểu đoàn 4 - Trung đoàn 24 - Sư đoàn 10 được chọn là mũi đột kích mạnh đánh thẳng vào Sở chỉ huy Sư đoàn 23 Nguỵ ở Thị xã Buôn Ma Thuột ngày 10 và 11/3/75 . Trong một buổi trò chuyện với Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - Nguyên Tham mưu trưởng Chiến dịch Tây Nguyên . Trung tướng Nguyễn Quốc Thước có kể với tôi chuyện đó như sau :
" Cuối tháng 10/1974 , thay mặt Bộ Tư Lệnh Mặt trận Tây Nguyên tôi ra Hà Nội báo cáo với Đại tướng Võ Nguyên Giáp , Đại tướng Văn Tiến Dũng và Bộ Tổng Tham mưu về kế hoạch tác chiến Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975 . 2 ngày sau , ngày 12/11/1974 tôi lại nhận được điện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mời đến nhà riêng làm việc . Việc Đại tướng mời tôi đến nhà riêng làm việc thật là một vinh dự lớn
đối với tôi . Đúng 9 giờ sáng ngày 12/11/1974 tôi có mặt tại nhà riêng của Đại tướng ở 34 phố Hoàng Diệu - Hà Nội . Sau khi mời tôi uống nước , Đại tướng chậm rãi nói :
- Mọi công việc về Chiến dịch hôm trước mình đã trao đổi với cậu cả rồi ( Đại tướng thường gọi các đồng chí thân tín bằng tên hoặc bằng cậu cho thân mật ) . Cậu về trong đó bàn với anh Vũ Lăng ( lúc đó anh Hoàng Minh Thảo còn ở Khu 5 chưa về Tây Nguyên ) và các anh ở trong đó triển khai một cách tích cực công việc . Hôm nay tôi dặn thêm 2 điều :
1 , Tình hình ở chiến trường có thể phát triển rất mau lẹ . Người Tư lệnh Chiến dịch phải nhanh chóng tổ chức nắm bắt thời cơ để phát triển nhanh , đánh vỡ Buôn Ma Thuột , không cần chờ quyết định của trên . Có gì sẽ báo cáo sau !
2 , Buôn Ma Thuộc là một thị xã lớn ở Tây Nguyên . Cho nên muốn thắng nhanh ở đó thì phải tổ chức một bộ phận thọc sâu bằng bộ binh cơ giới , phái đi trước ( câu này Đại tướng nói bằng tiếng Pháp ) , nhanh chóng đánh thẳng vào Trung tâm chỉ huy của địch ở đây . Đại tướng còn nhấn mạnh : Nếu không làm như thế thì không được !
Từ ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp . Bộ chỉ huy Chiến dịch Tây Nguyên đã họp bàn và quyết định chọn Tiểu đoàn 4 , Tiểu đoàn chủ công của Trung đoàn 24 - Sư đoàn 10 , được tăng cường 1 đại đội xe tăng T54 , 1 đại đội xe bọc thép , 2 đại đội pháo cao xạ 37 và 57 ly , HÌNH THÀNH MŨI ĐỘT KÍCH MẠNH BẰNG BỘ BINH CƠ GIỚI , có nhiệm vụ đánh lướt qua các vị trí vòng ngoài của địch , sau đó đánh thẳng vào Trung tâm chỉ huy quân sự cao nhất của chúng ở Buôn Ma Thuột là Sở chỉ huy Sư đoàn 23 , làm cho chúng mất cơ quan đầu não chỉ huy , tạo một tâm lý hoang mang , hoảng sợ trong quân lính địch . Có thể nói đây là lần đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước chiến trường Tây Nguyên thực hiện cách đánh táo bạo này . Chính nhờ cách đánh táo bạo này của ta đã làm cho địch khiếp đảm , nhanh chóng tan dã . Tạo điều kiện thuận lợi cho các mũi tấn công khác của ta nhanh chóng đánh chiếm , làm chủ hoàn toàn thị xã Buôn Ma Thuột ngày 11/3/1975 .
Qua sự việc trên càng cho thấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là người chỉ huy rất giỏi về Chiến lược , Chiến dịch . Ông còn là vị Thống soái rất sâu sát , rất cụ thể , dự đoán tình huống rất chính xác . Chiến dịch Tây Nguyên thành công vang dội có công sức rất quan trọng của Đại tướng . Ông thực sự xứng đáng là vị Tổng chỉ huy lỗi lạc nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam .
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước và tác giả bài viết