CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GẶP MẶT ĐẠI DIỆN BAN LIÊN LẠC QUÂN ĐOÀN 3Ngày 22/7/2015 nhân kỷ niệm 68 năm ngày thương binh, liệt sỹ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt đại diện ban liên lạc mặt trận Tây Nguyên B3, quân đoàn 3.
25 năm hoạt động của BLL nhằm phát huy truyền thống quyết thắng, sáng tạo, đoàn kết, nghiêm túc, tự lực, cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 3  Hoàn thành nhiệm vụ trở về cuộc sống đời thường, qua hoạt động của Ban liên lạc, các cựu chiến binh của đơn vị tiếp tục nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, động viên giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.
Chủ tịch Trương Tấn Sang đã thân mật nói chuyện với đại diện hội viên BLL quân đoàn 3. Các đại biểu đã ôn lại những kỷ niệm hào hùng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, hiến kế cho lãnh đạo Đảng, nhà nước sách lược để xây dựng thế trận toàn dân, giữ vững chủ quyền, nâng cao vị thế quốc gia.