10, QUÂN ĐOÀN 3 TRAO KỶ NIỆM CHƯƠNG CHO CCB SƯ ĐOÀN KHU VỰC HÀ NỘI
Ngày 19/7/2015 tại hà nội BLL sư đoàn 10, quân đoàn 3 đã trao kỷ niệm chương đợt 1 cho các cán bộ, chiến sỹ sư đoàn tại khu vực Hà Nội. Đến dự có trung tướng Nguyễn Quốc Thước , nguyên tư lệnh quân đoàn 3 và các đ/c nguyên cán bộ sư đoàn 10.Kỷ niệm chương sư đoàn 10 đã được BLL thống nhất với ban chỉ huy sư đoàn. Kỷ niệm chương sẽ được trao cho cán bộ, chiến sỹ đã chiến đấu và công tác tại sư đoàn qua các thời kỳ.
BLL sư đoàn tại các tỉnh thành trong cả nước liên hệ với BLL tại Hà Nội để nhận kỷ niệm chương.


 HÌNH ẢNH TRAO KỶ NIỆM CHƯƠNG ĐỢT 1