CHIỀU MƯA BUÔN MA THUỘT

CHIỀU MƯA BUÔN MA THUỘT
                                                       Nguyễn Trọng Luân
Chiều mưa quá. Nghĩa trang lạnh quá
Ơi những người con phương bắc bạn của tôi
Ban mê thuột chỉ có hai mùa thôi
Các anh cứ bốn mùa nhớ mẹ
Mưa tầm tã chỉ vài hôm nữa
Là sang mùa khô rừng rực sắc hoa quì
Ngày chúng mình về Đắc Đam hoa vàng thế
Ban Mê ở phía mặt trời nhắm lấy mà đi
Súng nổ táp sám xanh cà phê sám gió
Ba sư đoàn chứ đâu phải mình ta
Hoa cà phê trắng nõn nà trên rẫy
Thơm đấy mà buồn ngày đồng đội biệt xa
Ba bẩy năm cứ mùng mười tháng ba
Hoa lại trắng, lại rưng rưng nước mắt
Tôi uống cà phê Trung Nguyên như hẹn lần gặp mặt
Bạn bè tôi rơi sẫm giọt cay nồng
Trong mưa lạnh. Ban Mê ơi ! chiều nay về lại
Tôi thì già quán trẻ cứ ngát thơm
Tôi uống lạnh, trong xập xình cà phê ảo vọng,
Bỗng thấy bạn về môi tím đứng ngoài hiên
Ban mê thuột một chiều mưa tháng 11/2011