CÙNG BẠN ĐỌC TRANG LÍNH TÂY NGUYÊN

Ngày 3/8/2017, trang Lính Tây Nguyên có đăng bài: CỜ NHỎ, CỜ TO, ĐƠN VỊ NÀO ĐÁNH CHIẾM TRƯỚC VÀ CẮM CỜ TRƯỚC Ở BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN NGUỴ SÀI GÒN SÁNG 30/4/1975. Mục đích của chúng tôi là làm rõ sự thật : Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3 hay Sư đoàn 320B - Quân đoàn 1 đánh chiếm trước và cắm cờ trước ở BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN NGUỴ SÀI GÒN . Vì đây là một sự kiện Lịch sử rất quan trọng , không thể để mọi người hiểu lầm . Sau gần 5 tháng bài báo đăng , chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến của bạn đọc . Đây là một bài viết được bạn đọc tham gia bình luận nhiều nhất trên trang Lính Tây Nguyên . Khi đăng bài viết trên chúng tôi rất mong muốn Sư đoàn 320B - Quân đoàn 1 và Báo Quân đội nhân dân là những đơn vị cho rằng Sư đoàn 320B - Quân đoàn 1 cắm cờ trước ở Bộ Tổng Tham mưu quân Nguỵ Sài Gòn cùng tham gia tranh luận để làm rõ sự thật lịch sử là đơn vị nào đánh chiếm trước và cắm cờ trước ở đây . Nhưng suốt gần 5 tháng qua 2 đơn vị này lại hoàn toàn im lặng , không thấy tham gia tranh luận . Hôm nay tác giả bài viết trên quyết định đăng một tư liệu lịch sử của Viện lịch sử Quân sự Việt Nam về sự kiện lịch sử này , để bạn đọc hiểu rõ hơn đơn vị nào đánh chiếm trước và cắm cờ trước ở cơ quan Tổng hành dinh quân Nguỵ Sài Gòn . Trong cuốn : LỊCH SỬ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC ( 1954 - 1975 ) của VIỆN LỊCH SỬ QUÂN SỰ VIỆT NAM tại trang 230 có viết : “...Đến 11 giờ 30 phút ngày 30/4 , Trung đoàn 24 đã làm chủ hoàn toàn sân bay Tân Sơn Nhất . Cùng thời gian này , Trung đoàn 28 ( Sư đoàn 10 ) và Tiểu đoàn 2 xe tăng thuộc Trung đoàn 273 , 2 đại đội công binh và trinh sát , 1 Tiểu đoàn cao xạ đi cùng , diệt các ổ đề kháng của địch , đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu . Vượt qua cổng chính chiếc xe tăng 927 và xe thiết giáp 001 đã tiến tới đứng chặn trước thềm nhà Bộ tổng Tham mưu , chi viện cho xe tăng 819 , 872 tấn công . Trần Lựu và Nguyễn Duy Tân đã kéo lá cờ giải phóng lên cột cờ Tổng hành dinh quân Nguỵ vừa đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4 .”
Như vậy ở cấp Bộ Quốc phòng , Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam - Đơn vị đầu ngành chuyên nghiên cứu về Lịch sử quân sự trong toàn quân đã khảng định rất rõ Trung đoàn 28 - Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3 là đơn vị đánh chiếm và cắm cờ ở toà nhà Tổng hành dinh quân Nguỵ Sài Gòn sáng 30/4/975 ( và sự thật lịch sử nó cũng là như vậy ) nên tất cả văn bản của các đơn vị khác với nội dung trên đều sai . Do vậy chúng tôi kiến nghị TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM và VIỆN LỊCH SỬ QUÂN SỰ VIỆT NAM yêu cầu Sư đoàn 320B (nay là Sư đoàn 390) - Quân đoàn 1 xoá bỏ phần viết sai về sự kiện lịch sử này là: ĐÁNH CHIẾM VÀ CẮM CỜ Ở TOÀ NHÀ TỔNG HÀNH DINH QUÂN NGUỴ SÀI GÒN, để mọi người không hiểu sai sự kiện lịch sử quan trọng này,
NGUYỄN ĐÌNH THI - NGUYÊN CÁN BỘ SƯ ĐOÀN 10 - QUÂN ĐOÀN 3