ĐOÀN CÁC TƯỚNG LĨNH QUÂN ĐOÀN 3, BAN LIÊN LẠC MẶT TRẬN TÂY NGUYÊN - B3 - QUÂN ĐOÀN 3 VIẾNG CÁC LIỆT SỸ CỦA QUÂN ĐOÀN TẠI 4 TỈNH KON TUM, GIA LAI, ĐẮC LẮC, ĐẮC NÔNG


Mảnh đất Tây Nguyên anh hùng. Mảnh đất Tây Nguyên đâu đâu cũng có máu xương lính Mặt trận Tây Nguyên - Quân đoàn 3 ngã xuống. Để tưởng nhớ các Liệt sỹ của Mặt Trận Tây Nguyên - Quân đoàn 3 đã hy sinh vì Độc lập - Tự do của Tổ Quốc vì mảnh đất Tây Nguyên. Đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, Đoàn Tướng lĩnh B3 - Quân đoàn 3, Ban liên lạc Bạn chiến đấu Mặt trận Tây Nguyên - B3 - Quân đoàn 3 do Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng , Nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3 , Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú Trưởng Ban Liên lạc Mặt trận Tây Nguyên - B3 - Quân đoàn 3 cùng các đồng chí Thường trực Ban Liên lạc đã tổ chức đi viếng các Liệt sỹ của Quân đoàn ở tất cả các nghĩa trang Liệt sỹ ở 4 tỉnh nơi Quân đoàn chiến đấu gồm : Kon Tum , Gia Lai , Đắc Lắc , Đắc Nông . Đây là lần đầu tiên Ban Liên lạc tổ chức đi viếng các Liệt sỹ ở 14 nghĩa trang Liệt sỹ trên địa bàn Tây Nguyên . Cùng đi với đoàn còn có các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 , Đại diện 4 tỉnh , các đơn vị trong Quân đoàn , đoàn Cựu chiến binh Quân đoàn Tỉnh Đắc Lắc . Dưới đây là hình ảnh viếng nghĩa trang Liệt sỹ 4 tỉnh Tây Nguyên của đoàn .Bài: Nguyễn Đình Thi
Ảnh: Cắt từ video của Nguyễn Huy Đức