KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
QUÂN ĐOÀN 3 (26/3/1975-26/3/2015)
TÓM TẮT TRUYỀN THỐNG
Quân đoàn 3 thành lập ngày 26/3/1975, trên cơ sở lực lượng chủ yếu của khối chủ lực mặt trận Tây Nguyên (B3). Các đơn vị hợp thành Quân đoàn đều có truyền thông vẻ vang từ kháng chiến chống thực dân Pháp và những năm chống Mỹ xâm lược trên các chiến trường.
Trong kháng chiến chống Mỹ, Quân đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở màn cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 ở Buôn Ma Thuột. Loại khỏi vòng chiến đấu Quân đoàn 2 ngụy và toàn bộ ngụy quân, ngụy quyền vùng 2 chiến thuật của địch. Góp phần quyết định giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên và các tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà, thành phố Nha Trang, Quân cảng Cam Ranh.
Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Quân đoàn đảm nhiệm trên hướng tiến công chủ yếu, đập tan tuyến phòng thủ Tây Bắc Sài Gòn - Gia Định. Đánh chiếm 2 trong 5 mục tiêu chủ yếu là sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng Tham mưu ngụy. Hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu, góp phần cùng toàn quân, dân cả nước kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc.
Từ tháng 10/1977 đến 6/1979: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ Quốc tế trên đất bạn Căm Pu Chia, giành thắng lợi trọn vẹn về Chính trị và Quân sự. Từ năm 1979 đến năm 1987: Hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đâu bảo vệ Biên giới phía Bắc.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng trong thời kỳ mới, thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng cuối năm 1987, Quân đoàn hành quân trở lại địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Lịch sử Quân đoàn từ đây bước sang một thời kỳ mới: củng cố, xây dựng Quân đoàn vững mạnh theo hướng cách mạng, chính quy, tình nhuệ, từng bước hiện đại. Cùng với quân và dân Tây Nguyên bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược và xây dựng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp. Truyền thống của Quân đoàn đã kết tinh 12 chữ vàng :
 “Quyết Thắng, Sáng Tạo, Đoàn Kết, Thống Nhất, Nghiêm Túc,
Tự Lực”
         Trong 40 năm qua, Quân đoàn đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND, tặng thưởng 2 Huân chương Hồ Chí Minh và 55 Huân chương Quân công, 245 Huân chương Chiến công các hạng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác; được Nhà nước Căm Pu Chia tặng thưởng Huân chương Ăng Co. Trong Quân đoàn có 3 Sư đoàn, 12 Trung (Lữ) đoàn và Nhà trường, 41 Đại đội, Tiểu đoàn và 37 cán bộ, chiến sỹ được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVTND, trong đó có 2 Sư đoàn, 6 Trung (Lữ) đoàn được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lần thứ 2 ; 2 Trung (Lữ) đoàn được tuyên dương danh hiệu Anh hùng thứ 3 và nhiều phần thưởng cao quý khác./.