HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC MẶT TRẬN TÂY NGUYÊN-B3-QUÂN ĐOÀN 3

Sáng 1/7/2015 tại Hà Nội. Ban liên lạc mặt trận Tây Nguyên- B3-Quân đoàn 3 tổ chức hội nghị Ban liên lạc. Đây là hội nghị thường năm nhằm rút kinh nghiệm hoạt động của BLL trong năm qua với nhiều hoạt động: Tham gia viết sách, tổ chức buổi gặp mặt toàn thể anh chị em tại hội trường Bộ quốc phòng.
Hội nghị lần này đã nghe đ/c trưởng ban phổ biến công tác cuối năm 2015 và đầu 2016.

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC
MẶT TRẬN TÂY NGUYÊN-B3-QUÂN ĐOÀN 3