GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG TRUNG ĐOÀN 24, SƯ ĐOÀN 10, QUÂN ĐOÀN 3-TẠI HÀ NỘI


       Ngày 8/3/2015 bạn chiến đấu trung đoàn 24, sư đoàn 10, quân đoàn 3 tổ chức gặp mặt truyền thống. Các đoàn CCB trung đoàn từ các tỉnh : Phú Thọ, Thái Bình, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hải phòng về dự đông đủ. Nhiều đồng đội sau 40 năm đã gặp lại nhau.  Các đồng chí tướng lĩnh nguyên là cán bộ chỉ huy trung đoàn qua các thời kỳ đã tới dự, cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của trung đoàn.
        Đặc biệt buổi gặp mặt đã được đ/c Đỗ Bá Tỵ tới dự, tặng hoa chúc mừng. BLL đã tặng hoa mừng thọ trung tướng Nguyễn Quốc Thước 90 tuổi.

Đồng chí Nguyễn Đình Thi khai mạc buổi lễ







Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam
tặng hoa và chụp ảnh kỷ niệm với chỉ huy trung đoàn qua các thời kỳ



BLL tặng hoa mừng thọ trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên trung đoàn trưởng, 90 tuổi.

Trung tướng Tiêu Văn Mẫn trưởng BLL Mặt trận Tây Nguyên, phát biểu
Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú, nguyên tư lệnh TCHC phát biểu

đ/c trung tướng Trần Quốc Phú, trưởng BLL sư đoàn 10 tặng hoa

đ/c Trần Đình Thi đoàn Hải Phòng tặng hoa chúc mừng
Anh em đoàn Thái Bình
Anh em đoàn Hải Phòng
Đồng đội 40 năm gặp lại nhau
Anh em đoàn Bắc Ninh