GIAN TRUÂN TÌM CHA
Sau nhiều năm anh Nguyễn Tử Thao quyết định đi tìm người cha mình chưa từng biết mặt, chỉ được nghe qua lời kể của mẹ và tấm ảnh trên bàn thờ.
 
Một hôm anh nhận được điện thoại người thân sinh sống tại Daknong cho biết mộ cha anh,  liệt sỹ Nguyễn Tử Nha tại NT
DakMil anh tranh thủ xin giấy tờ UBND Xã bắt xe về DakMil
ngay trong ngày...